Atenció Sociosanitàriahttp://tallerdeempleo2016.vila-real.es/p/blog-page_20.html    http://tallerdeempleo2016.vila-real.es/p/practiques.html


     FORMACIÓ

L’especialitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials (SSCS0208) està formada per 12 alumnes treballadors que reben una formació teòrica i pràctica en l’aula per a l’obtenció del certificat de professionalitat acreditatiu de nivell 2.

La competència professional que desenvolupen en aquesta especialitat:

Atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupe la seua actuació, amb l’aplicació de les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per a mantenir i millorar la seua autonomia personal i les seues relacions amb l’entorn.

Els mòduls formatius realitzats són:

  • Suport en l’organització d’intervenció en l’àmbit institucional
  • Intervenció en l’atenció higiènica i alimentària
  • Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions
  • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Itinerari de pràctiques
Els alumnes han realitzat les seues pràctiques laborals des del 5 d’abril fins al 22 de juliol en els centres següents:

  • Residència i Centre de Dia d’Atenció a Persones Majors Mare de Déu de Gràcia de Vila-real.
  • Residència i Centre de Dia de Discapacitats Psíquics de Vila-real.
  • AFA Centre de Dia Molí La Vila (Alzheimer) de Vila-real.

Les tasques d’atenció a l’usuari són:

·    En l’àmbit biopsicosocial, els alumnes cobreixen les necessitats dels usuaris tenint en compte les diferents característiques, ja que aquestes van des del resident autònom fins a l’usuari dependent. Les necessitats són la neteja personal, la higiene integral i l’alimentació.


·       En l’àmbit lúdic i d’animació social, els alumnes han realitzat un contacontes, tecniques de relajació guiada amb musicoteràpia i aromateràpia per a treballar totes les àrees cognitives de l’estimulació en l’àmbit geriàtric.