Cursos i Xarrades Sociosanitaries


15/12/2015. Xarrada a carrec de Ana Segarra de l´empresa MI MECEDORA. Aquesta empresa está especialitzada amb la realització de millores estructurals per la llar i la comercialització de productes relacionats per aumentar la qualitat de vida de persones majors i ambs mobilitat reduida.

03/02/2016. Curs de Manipulador d´aliments a carrec de Teresa Ventura Monterde.

10/02/2016. Ens visita Marisa Giménez Juliá, treballadora de Serveis Socials,i ens va realitzar una xarrada informativa on ens va explicar les diferents ajudes per a persones dependents.
9/03/2016. Curs de Desfibrilador Automatic Extern (DESA), impartit per un docent de la Creu Roja Espanyola. Este curs te com objetiu, desemvolupar els coneiximents basics, actituds i habilitats per atendre una parada cardiaca amb un DESA fins l´arribada dels serveis sanitaris.06/05/2016.Curs Taller d´acompanyament a persones amb enfermetats Terminals. Curs de 5 hores impartit per una psicologa de la Creu Roja Espanyola, que te per objectiu aportar al profesional o cuidador els coneiximents especifics necesaris per donar apoyo emocional, social i espiritual al pacient amb enfermetats terminals.