Sensibilització mediambiental

El Mòdul de Sensibilització Mediambiental pretén despertar les consciències dels futurs treballadors i fomentar un canvi d’actitud cap al medi ambient que desemboque en un entorn més net i una major qualitat de vida per a tots.


Continguts

 Bloc 1: Introduccció al concepte de medi ambient


  • Conceptes bàsics en materia mediambiental: medi ambient, ecologia, flora, fauna, hàbitat, biodiversitat i ecosistema.
  • Identificació de conceptes: contaminació, abocament, residus, reducció, reutilització i reciclatge, desenvolupament sostenible i energies renovables.


Bloc 2: La contaminació i el deteriorament dels recursos naturals:

  • La contaminació i el deteriorament dels recursos naturals: principals problemes mediambientals: la contaminació atmosfèrica, de l'aigua, del sòl, residus, deforestació i desertificació.


Bloc 3: La ciutat el nostre medi

  • Urbanisme i ordenació del territori: principals problemes ambientals como la contaminació atmosfèrica, transport, consum energètic, el soroll, residus urbans, consum i depuració d'aigües.


Bloc 4: L'aportació individual

  • L'aportació individual en casa, en la ciutat, en el transport i els centres educatius i de treball.


Bloc 5: L'actuació de l'Administració

  • Les competències de les organitzacions governamentals amb competència ambiental, de l'Unió Europea, del Estat Espanyol, les Comunitats Autònomes i l'Administració local.


Bloc 6: La resposta de la societat

  • La resposta empresarial, mitjans de comunicació, l'escola, associacions polítiques i sindicats i el moviment ecologista.


Bloc 7:Bones pràctiques ambientals en l'activitat professional

  • Turisme
  • Sanitat


4/12/2015 Eixida per a fer la Ruta Botànica. El Museu i la Coveta de la Mare de Dèu a l'Ermitori de la Verge de Gràcia

15/01/2016 Visita autobus mediambiental de Iberdola


12/02/2016 Eixida a l' ECOPARC
26/02/2016 Xarrada Canvi Climàtic.03/03/2016 Activitat de sensibilització mediambiental.
     

Els alumnes del Taller d'Ocuapció del mòdul d'Atenció Sociosanitaria, realitzarem en març, amb motiu del mes de l'aigua, una activitat de sensibilització medioambiental dirigida a xiquets de 5 anys en diversos centres educatius de Vila-Real. L'activitat va constar d'un Conta-Contes que explicava el cicle de l'aigua.


                              
                                           

                                          
                                         


23/03/2016  Visita Depuradora Onda-Betxï-Vila-real-Alquerias Niño Perdido de Facsa