Formación y Orientación LaboralUnitats didàctiques
1. Equips de treball
 • Diferència entre grup i equip de treball
 • Característiques i funcions dels equips de treball
 • Avantatges i inconvenients de treballar en equip
 • Fases en el desenvolupament dels equips
 • Tipus d'equips de treball
 • Condicions per a que un equip de treball siga efectiu
 • La comunicació en el equip de treball
  • Elements que intervenen en el procés de comunicació 
  • Barreres en la comunicació 
  • Intel.ligència emocional 
  • Estratègies de comunicació assertiva
 • Tècniques per a treballar en equip


2. El Dret del treball
 • Orígen del Dret del treball
 • El treball i el Dret laboral
 • Les fonts del Dret del treball
  • Fonts internes: La Constitució, disposicions legals i reglamentàries, els convenis col.lectius, el contracte de treball i els usos i costums locals i professionals 
  • Fonts externes: Els Tratats Internacionals, l'Organització Internacional del treball i l'Unió Europea
 • Principis per a l'aplicació de les normes laborals
 • Drets i deures dels treballadors
  • El poder de direcció 
  • El poder de vigilància i el dret a l'intimitat
 • Organismes públics en matèria laboral
  • Els tribunals laborals
  • L'Administració laboral


3. La carrera professional
 • El mercat laboral
  • La composició del mercat de treball
  • Els indicadors del mercat de treball 
 • La formació professional a Espanya
 • Els itineraris formatius
  • Itineraris formatius a partir dels cicles formatius de formació professional de grau mig.
  • Itineraris formatius a partir dels cicles formatius de formació professional de grau superior. 
 • El projecte professional
  • El autoconeixement
  • Coneixement del mercat de treball
  • Objectiu professional 
  • Opcions professionals 
 • La presa de decisions


4. Els conflictes en l'empresa
 • Definició, característiques i etapes del conflicte
 • Fonts habituals del conflicte en el mon laboral
 • Tipus de conflictes laborals
 • Mètodes per a la resolució de conflictes
  • Elements del procés negociador 
  • Fases de la negociació 
  • Estratègies i tàctiques negociadores 
 • El procés de resolució de conflictes
  • Fases del procés de resolució de conflictes 
  • Variables que influeixen en el procés de resolució de conflictes 

5. La recerca de treball
 • El procés de recerca de treball
  • Fonts d'informació per a la recerca de treball 
 • La recerca de treball mitjantçant Internet
  • Els portals de treball
  • Presentació d'autocandidatures 
 • Treballar a Europa
  • Red EURES
  • El sistema Europass
  • PLOTEUS 
 • Ferramentes per a la recerca de treball
  • Ferramentes tradicionals per a la recerca de treball
  • Noves ferramentes en la recerca de treball 
 • La selecció de personal
  • Els tests
  • Les entrevistes 
 • L'autoocupació20/01/2016 Taller: Com buscar lletgeta sense desesperar-se. Realitzat per Associació d'Aturats de Castelló

23/02/2016 Xarrada, subvenció i finançament per a empreses jóvens.


16/03, 18/04, 02/05 de 2016 hem realitzat Curs de Pla de Negocis. Realitzat per CEEI ( emprende +)


04/07/2016 Xarrada i grabació del Videocurrículum