Alfabetització informàtica

El Mòdul d’Alfabetització Informàtica pretén apropar l´informàtica a aquells/es alumnes que no estan familiaritzats amb ella, per a que puguin aplicar aquests coneixements en qualsevol àmbit professional.